Krav til udstyr: Der er forskel på, hvilke krav de forskellige arrangementer stiller til AV-udstyr. Hvis der er særlige krav, vil jeg i de fleste tilfælde kunne medbringe udstyret selv. Det gælder også el-klaver. Hvis udstyret kræver særlig opmærksomhed, vil jeg altid spørge ind til det, når vi er i kontakt med hinanden.

Ved koncerter med klaverakkompagnement er det en forudsætning, at der er et flygel til stede, og at dette er velstemt og ”koncertegnet”.

Se i øvrigt mere om de praktiske forhold vedrørende afviklingen af operafortællinger.

Prisen på de forskellige arrangementer varierer alt efter type spillested etc. Kontakt mig, og hør nærmere. Ved flere bookinger eller aftaler om tilbagevendende samarbejder, kan der naturligvis opnås rabat.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål